برگزاری دوره اسپا با همکاری کالج MBC

🔸برای اولین بار برگزاری دوره اسپا با همکاری کالج MBCمالزی توسط مدرس کالج درایران آموزش ماساژ ◀️از آنجا که اکثر ماساژورها برای آموزش ها تنها به...